Siedmiu nowych ministrantów

W Wielki Czwartek zostali oficjalnie przyjęcia do służby ołtarza i otrzymali pełny strój ministrancki.

Zgodnie z wieloletnią tradycją kolejna grupa chłopców oficjalnie została przyjęta do grona ministrantów. Dokonało się to podczas uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek wieczorem. Kandydatów na ministrantów zaprezentował ks. diakon Kacper Biłyk – opiekun służby liturgicznej.

Następnie ks. proboszcz Tomasz Błachut wygłosił formułę przyjęcia, prosząc o Boże błogosławieństwo w posłudze, którą podejmują. Poświęcił także stroje nowo przyjętych ministrantów. Do tej pory chłopcy stawali przy ołtarzu jedynie w komżach. Odtąd będą nosić także sutanki i kapturki (kołnierze) w odpowiednim do okresu liturgicznego kolorze. W nałożeniu strojów pomogli nowo przyjętym animatorzy służby liturgicznej – starsi ministranci (lektorzy), którzy pomagają w formacji ministrantów.

Do grona ministrantów zasadniczo włączają się chłopcy, którzy byli już u pierwszej komunii. Podobnie jak pozostali ministranci uczestniczą w zbiórkach – w soboty o godz. 9:00 – podczas których zgłębiają tajniki liturgii oraz roli i udziału ministrantów w niej.

Grono ministrantów pozostaje otwarte – mogą dołączyć doń wszyscy chłopcy – także starsi – którzy czują taką potrzebę serca. Wszelkich informacji udziela ks. diakon Kacper Biłyk.

Dołącz do wspólnoty