Kancelaria

Kancelaria znajduje się w Domu Parafialnym obok kościoła
(ul. Św. Jana Chrzciciela 14).

Kancelaria urzęduje od poniedziałku do piątku rano po Mszy św. o 8.15 oraz wieczorem po Mszy św. o 18.00.
W soboty od 9.00 w kancelarii załatwia się sprawy dotyczące zawarcia małżeństwa.

Kancelaria:
– wydaje osobom zainteresowanym lub posiadającym pisemne upoważnienie odpisy, zaświadczenia i wyciągi z akt parafialnych,
– przyjmuje zgłoszenia chrztu, ślubu, zapowiedzi, ustala sprawy związane z pochówkiem i cmentarzem.

Telefon kontaktowy do kancelarii: 502 775 113.

Chrzest dziecka

Sakrament Chrztu św. udzielany jest w pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00.

W pozostałe niedziele – po Mszy św. o 12.00. Możliwe jest udzielenie Chrztu św. także w innym ustalonym w kancelarii parafialnej terminie.

Pouczenie przed Chrztem odbywa się w sobotę przed pierwszą niedzielą miesiąca o godz. 16.30 w Domu Parafialnym.

Chrzest dziecka zgłasza w kancelarii parafialnej ojciec lub matka dziecka, najpóźniej do piątku przed pierwszą niedzielą miesiąca.

Przy zgłaszaniu dziecka do Chrztu wymagane jest świadectwo urodzenia dziecka, wydane przez Urząd Stanu Cywilnego. Rodzice powinni także podać dane osobowe chrzestnych dziecka.

Rodzicami chrzestnymi dziecka mogą być wyłącznie wierzący i praktykujący, dorośli (po przyjęciu sakramentu Bierzmowania) katolicy.

Jeżeli chrzestny pochodzi z innej parafii, winien przed chrztem dostarczyć stosowne świadectwo dopuszczające do godności matki/ojca chrzestnego, wydane przez parafię zamieszkania.

Małżeństwo

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa składa się z następujących etapów:

1. Kurs przedmałżeński i spotkanie w poradni rodzinnej.

Kurs przedmałżeński jest obowiązkowy dla wszystkich narzeczonych: również tych, którzy już żyją w związku cywilnym czy są już rodzicami. Trzeba zaplanować nauki wcześniej (ok. pół roku przed planowanym terminem ślubu), tak by dostosować ich formę  i czas do indywidualnej sytuacji obojga  narzeczonych. Wszelkie informacje na temat miejsc i przebiegu kursu można znaleźć na stronie nauki.rodzina.bielsko.pl.

2. Spisanie protokołu przedmałżeńskiego

Oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą wymagane dokumenty 3-6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu. W przypadku zawarcia sakramentu Małżeństwa poza parafią zamieszkania (sanktuarium lub inny kościół), po dopełnieniu wszystkich formalności w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych, otrzymują oni licencję – dokument uprawniający do zawarcia małżeństwa w wybranym kościele.

Wymagane dokumenty:
• Dowody osobiste.
• Metryki chrztu (są ważne 6 miesięcy od daty wydania i muszą być aktualne w dniu ślubu – jeżeli narzeczeni przyjęli sakrament chrztu w innej parafii, niż spisywany jest protokół przedmałżeński.
• 3 kopie dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego do zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym – są ważne 6 miesięcy od daty wydania i muszą być aktualne w dniu ślubu; jeżeli narzeczeni są już po ślubie cywilnym, okazują w kancelarii odpis aktu tego ślubu.
• Świadectwo ukończenia katechizacji.
• Świadectwo uczestnictwa w naukach przedmałżeńskich oraz spotkaniach w katolickiej poradni małżeńskiej.

Dane osobowe muszą być identyczne na wszystkich dokumentach – imiona i nazwiska narzeczonych oraz ich rodziców, a także data i miejsce urodzenia narzeczonych. Błędy w dokumentach mogą wywołać niepotrzebne komplikacje.

O wszelkie wynikające z prawa kanonicznego zgody lub dyspensy, które wydaje Biskup Diecezji, w imieniu narzeczonych występuje proboszcz parafii, w której spisany był protokół przedmałżeński.

3. Zapowiedzi

Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi.

Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który dostarcza do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi.

Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przynajmniej przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi). Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i dostarczyć do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny.

Informacje dodatkowe:

  • Narzeczeni wybierają dwóch świadków obrzędu. Świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie. Z zasady powinni to być katolicy.
  • Przed ślubem świadkowie przynoszą do zakrystii dowody swoje osobiste oraz obrączki. Jeżeli ślub odbywa się w czasie Mszy Św. zaleca się, by świadkowie również przystąpili do Komunii Św.
  • Wszelkie dodatkowe elementy oprawy liturgii (dekoracje, muzyka, śpiew) należy uzgodnić wcześniej z duszpasterzem w kancelarii parafialnej. Wykonywanie zdjęć i/lub filmowanie ceremonii mogą dokonywać wyłącznie uprawnione osoby, po uzgodnieniu z duszpasterzem.

Sakrament chorych

Kapłani odwiedzają chorych i osoby starsze (które ze względów zdrowotnych nie są wstanie uczestniczyć we Mszy św. w kościele) w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 9:00 oraz w wyznaczonym terminie przed Świętami Bożego Narodzenia i przed Wielkanocą.

Chorych – imię, nazwisko oraz adres – należy zgłosić w zakrystii bądź w kancelarii parafialnej, najpóźniej jeden dzień przed odwiedzinami.

W sytuacji koniecznej, zwłaszcza nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub niebezpieczeństwa śmierci, kapłani spieszą z Wiatykiem i Namaszczeniem Chorych w każdym czasie. Takie przypadki należy zgłosić kapłanowi dyżurnemu, po Mszy św. w zakrystii lub telefonicznie pod numerem 502 775 113.

Organizacja pogrzebu

O zgonie bliskiej osoby należy powiadomić kancelarię parafialną, aby ustalić termin uroczystości pogrzebowej oraz miejsce pochówku. Sprawy związane z pogrzebem załatwiane są w kancelarii parafialnej także poza godzinami jej urzędowania (telefon do parafii: 502 775 113).

Zmarłych parafian – o ile oni sami lub ich bliscy nie mieli innej woli – grzebie się na cmentarzu parafialnym, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, w mogile / grobowcu należącym do rodziny lub na nowym miejscu grzebalnym w nowej części cmentarza.

Pogrzeby zasadniczo odprawia się w dni powszednie. Ciało / prochy zmarłego przywozi się do kościoła. Tutaj uczestnicy odmawiają Różaniec lub Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Następnie odprawia się Mszę św., po której następuję odprowadzenie ciała / prochów zmarłego na miejsce pochówku.

W kancelarii dokonuje się również wszelkich opłat – także dotyczących cmentarza i służby kościelnej – związanych z pochówkiem. Wszelkie kwestie dotyczące pochówku reguluje Ustawa Prawo Cmentarne oraz regulamin cmentarza parafialnego. Zgodnie z przepisami grób, w którym dokonuje się pochówku, musi być opłacony na kolejne 20 lat.  

Po upływie 20 lat od daty pochówku, opłaty za grób należy dokonywać na ustalony okres czasu (od 1 roku wzwyż). W przypadku braku kontynuacji opłat dysponenci grobu są wzywani do ich uiszczenia, bądź złożenia w kancelarii pisemnej rezygnacji z grobu na rzecz dokonania w nim kolejnych pochówków.