Rycerstwo Niepokalanej

Zapraszamy do Rycerstwa Niepokalanej działającego w Parafii św. Jana Chrzciciela! Jesteśmy zrzeszeniem osób, które pragną dążyć do uświęcenia siebie i innych na wzór Matki Maryi. Naszym celem jest wzrastanie duchowe, modlitwa i praca na rzecz dobra bliźnich.

Nasze spotkania odbywają się w pierwsze soboty miesiąca oraz w drugie i czwarte piątki. Jako członkowie Rycerstwa Niepokalanej prowadzimy modlitwę różańcową, oddając cześć Maryi i łącząc się w duchowej wspólnocie.

W ciągu miesiąca uczestniczymy także w spotkaniach formacyjnych, które pomagają nam rozwijać się duchowo i pogłębiać naszą wiarę. Wspólnie dzielimy się refleksjami i doświadczeniami, które prowadzą nas na drodze do uświęcenia.

Nasze zaangażowanie wykracza poza parafię. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej biorą udział w rekolekcjach i dniach skupienia w Niepokalanowie i Harmężach, które są źródłem duchowego wzrostu i umocnienia. Poprzez modlitwę i pracę, szczególnie organizację kwest, wspieramy także działalność ewangelizacyjną radia „Anioł Beskidów”.

Jeśli pragniesz rozwijać się duchowo, inspirować się Matką Maryją i pracować na rzecz dobra innych, serdecznie zapraszamy do Rycerstwa Niepokalanej. Razem tworzymy wspólnotę, która wyrasta z miłości do Maryi i pragnienia służenia Bogu poprzez modlitwę i działanie. Cieszymy się na spotkanie z Tobą i witamy nowych członków w naszym rycerskim gronie!

Opiekunem Rycerstwa Niepokalanej jest XXXX XXX, osoba oddana modlitwie i zrozumieniu wartości duchowych. Jeśli chcesz do nas dołączyć lub masz pytania, skontaktuj się z XXXXX pod numerem telefonu XXXXX. Telefon jest dostępny od 16:00 do 18:00, a jeśli zostawisz smsa, na pewno oddzwonimy.

Udział w Rycerstwie Niepokalanej nie wymaga formalnego zobowiązania. Od samego początku poczujesz się jak część naszej wspólnoty. Gdy zechcesz oficjalnie do nas przystąpić, zawsze możesz złożyć formalną deklarację opiekunowi.

Dla każdego członka grupy przygotowujemy certyfikat uczestnictwa, który będzie świadectwem uczestnictwa w Rycerstwie Niepokalanej. 

Zapraszamy Cię również do uczestniczenia w specjalnej Mszy Świętej w czwartą niedzielę października w intencji wszystkich członków wspólnot Parafii, podczas której razem oddajemy cześć Bogu.

Czym jest Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej (ang. Knights of the Immaculata) zostało założone przez św. Maksymiliana Kolbego w 1917 roku. Św. Maksymilian Kolbe był polskim franciszkaninem konwentualnym, a także później misjonarzem i męczennikiem, który założył to rycerstwo jako część swojej duchowej działalności.

Celem Rycerstwa Niepokalanej było poświęcenie się Maryi, Matce Bożej Niepokalanej, i oddanie całego swojego życia na Jej służbę. Ruch ten propagował kult Niepokalanej, zachęcał do modlitwy różańcowej oraz do służby bliźniemu, wypełniając tą służbą misję ewangelizacyjną Kościoła.

Św. Maksymilian Kolbe, jako założyciel Rycerstwa Niepokalanej, chciał, aby każdy człowiek stał się rycerzem Maryi, dając jej swoją wolność i całe życie. Ruch ten dawał ludziom narzędzia do duchowego wzrostu, umożliwiając im naśladowanie Maryi w codziennym życiu.

Działalność Rycerstwa Niepokalanej miała na celu szerzenie miłości do Maryi oraz promowanie wartości chrześcijańskich poprzez modlitwę, służbę i oddawanie swojego życia Matce Bożej. Ruch ten miał duże znaczenie w życiu św. Maksymiliana Kolbego oraz w szerzeniu ducha Niepokalanej wśród ludzi.

Ostatnie wydarzenia
Wydarzenia

Wspólnoty parafialne modlą się razem

22 października 2023 roku, w naszej parafii odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji wszystkich członków wspólnot działających w naszej parafii. W tym szczególnym dniu chcieliśmy podziękować za ich nieustanny zaangażowanie i

Więcej »