Najważniejsze trzy dni

Co będzie się działo w naszym kościele w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę?

Zmartwychwstanie Jezusa to centralne święto w roku liturgicznym. Poprzedza je uroczyste Triduum Paschalne.

Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się liturgią Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej wieczorem w Wielki Czwartek, a kończy nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielki Czwartek nie ma porannych Mszy św. ani innych nabożeństw. Natomiast o godz. 10.00 w Katedrze kapłani uczestniczą we Mszy św. Krzyżma św. z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich. O godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej, po niej rozpoczyna się adoracja Pana Jezusa w ciemnicy. Adorację zakończy o 21.00 Apel Jasnogórski. Modlitwę poprowadzi Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Obchody Paschalne rozpoczyna Msza Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w Wielki Czwartek wieczorem. Celebracja ta ma przypomnieć Ostatnią Wieczerzę Chrystusa spożywaną w wieczerniku z uczniami na dzień przed męką. Trzeba podkreślić, że żaden dzień z życia Pana Jezusa nie został tak dobrze udokumentowany, jak Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Jest to uderzająca pieczołowitość Ewangelistów.

Wydarzenia Wielkiego Czwartku można podzielić na dwie fazy: to, co się wydarzyło w Wieczerniku, oraz wypadki, które miały miejsce na Górze Oliwnej. Liturgia tego dnia wyraźnie je wyodrębnia. Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanawia dwa sakramenty: Eucharystię i Kapłaństwo. Na pamiątkę tego wydarzenia liturgię wielkoczwartkową sprawuje się w kolorze białym. Podczas niej dokonuje się obrzędu umycia nóg przypominając to, co dokonało się w wieczerniku, kiedy Chrystus umył nogi Apostołom. Po Eucharystii kapłan wynosi Najświętszy Sakrament do specjalnej kaplicy – ciemnicy, w której następnie trwa adoracja. Jest to w symboliczny sposób przypomnienie modlitwy Chrystusa w Ogrójcu.

Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Rano o 8.15 Jutrznia z Godziną Czytań. O 9.00 Droga Krzyżowa dla dzieci. Od 9.00 odwiedzamy chorych z Komunią św. i sakramentem pokuty. Chorych prosimy zgłosić najpóźniej do czwartku w zakrystii lub kancelarii.
Liturgię Wielkiego Piątku rozpoczniemy o 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia. O 15.30 Droga Krzyżowa. Około 16.00 rozpoczniemy Liturgię Męki i Śmierci Pana Jezusa – z odczytaniem pasji, adoracją Krzyża, komunią św. i otwarciem Grobu Pańskiego. Następnie odśpiewamy Gorzkie Żale i rozpoczniemy adorację Grobu Pańskiego.

Liturgia Wielkiego Piątku

Wielki Piątek to dzień zadumy, w którym rozważa się mękę Chrystusa, dlatego też używane są czerwone szaty liturgiczne. Cała liturgia tego dnia jest przepojona powagą oraz skupieniem. Podczas wszystkich obrzędów milczą organy i dzwony, zaś surowy charakter wystroju wnętrza kościoła podkreśla pokutny charakter dnia. W Wielki Piątek nie udziela się żadnych sakramentów. Wyjątkiem jest sakrament chorych, którego można udzielić, ale tylko w sytuacjach zagrożenia śmiercią. Mimo takiej surowości, cała liturgia, choć poważna, przepełniona jest nadzieją. W tym bowiem dniu dokonało się zapowiadane od tysiącleci przez proroków zbawienie ludzkości. Można by rzec, że to dzień przebaczenia i powszechnej amnestii.

Tego dnia nie odprawia się Mszy św., ponieważ Chrystus – najwyższy Kapłan – sam złożył ofiarę z siebie. Eucharystii nie sprawuje nawet papież. Na obrzędy Wielkiego Piątku składają się: liturgia słowa, uroczysta modlitwa powszechna, adoracja krzyża, której tradycja sięga IV wieku, a także Komunia święta. Obrzędy kończą się przeniesieniem Eucharystii do Bożego Grobu i adoracyjnym czuwaniem.

Wielką Sobotę o 8.15 Jutrznia z Godziną Czytań.
Od 9.00 do 17.00 co godzinę święcimy pokarmy wielkanocne i adorujemy Grób Pański. Do specjalnie przygotowanych koszy będzie można złożyć dar pokarmów na stół wielkanocny dla ubogich a także dla ośrodka leczenia uzależnień „Nadzieja” – akcja będzie trwała do godz. 15.00. Produkty będą dostarczane przez Caritas potrzebującym. Prosimy o pomoc w transporcie żywności tych parafian, którzy mogą użyczyć w tym celu swój czasu i samochodu, wystarczy zgłosić się w sobotę, od 11.00 do 15.00, do Domu Parafialnego.
Katecheza przed chrztem, dla rodziców i chrzestnych, którzy pragną ochrzcić swoje dzieci w kwietniu, będzie o 16.30.
O 19.00 rozpoczyna się liturgia Wigilii Paschalnej, zakończona procesją rezurekcyjną.

Wigilia Paschalna

Życzeniem Kościoła jest, by obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczynały się wieczorem w sobotę, po zachodzie słońca. Podkreśla to już sama nazwa “wigilia”, która w pierwotnej tradycji chrześcijańskiej była zawsze nocnym czuwaniem. Tak jest i w tym przypadku. Druga część nazwy – “paschalna” pochodzi z języka hebrajskiego od słowa “pascha” i oznacza tyle co “przejście”. Wskazuje ona na przejście z grzechu do odkupienia, przejście Jezusa z tego świata do Ojca, a wreszcie prawdziwe i ostateczne przejście od śmierci do życia.
Liturgia Wielkiej Soboty trwa dość długo, ma cztery części:
– obrzęd światła, na który składają się poświęcenie ognia, przygotowanie paschału, procesja do kościoła i śpiew hymnu o nazwie Exultet;
– liturgia słowa;
– liturgia chrzcielna, podczas której następuje błogosławieństwo wody chrzcielnej i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych;
– liturgia eucharystyczna.
Obrzęd kończy procesja rezurekcyjna, która obwieszcza światy Zmartwychwstanie Chrystusa.

Dołącz do wspólnoty