Słowo i Światło

Tak nazywa się grupa łącząca adorację z rozważaniem Pisma Świętego.

W ramach systematycznej prezentacji ruchów i grup działających w parafii ogółowi parafian przedstawiła się kolejna wspólnota: “Światło i Słowo”. To grupa wiernych, którzy pod duchową opieką ks. Tomasza Błachuta w każdy czwartkowy wieczór adorują Najświętszy Sakrament. Obok modlitwy w ciszy podejmują także refleksję nad Słowem Bożym. Ideę wspólnoty adoracyjnej przedstawiła Grażyna Kluz:

Dołącz do wspólnoty