Święcenia księdza Kacpra

Prymicje w Komorowicach – w Boże Ciało 30 maja z błogosławieństwem po procesji.

Sześciu nowych kapłanów wyświęcił bp Roman Pindel w sobotę 25 maja w bielskiej katedrze św. Mikołaja. W ich gronie jest odbywający roczną praktykę duszpasterską w naszej parafii ks. Kacprer Biłyk.

W niedzielę 26 maja ks. Kacper odprawia prymicyjną Mszę św. w swojej rodzinnej parafii św. Floriana w Żywcu Zabłociu. Z niecierpliwością oczekujemy jego powrotu do Komorowic i Mszy św. z prymicyjnym błogosławieństwem w naszym kościele.

W obrzędzie święceń kandydaci do kapłaństwa przyrzekli m.in.: „poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi”, posłuszeństwo biskupowi oraz prowadzić życie „zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża”. Po odśpiewaniu litanii do Wszystkich Świętych, kandydaci modląc się, przyjęli postawę prostracji, polegającą na leżeniu krzyżem przed ołtarzem. W kulminacyjnym momencie obrzędu biskup w ciszy nałożył na diakonów ręce i odmówił nad nimi modlitwę święceń. Także pozostali biskupi kapłani nałożyli na przyjmujących święcenia ręce, przekazując w ten sposób władzę kapłańską.

Po przywdzianiu szat liturgicznych, ręce prezbiterów zostały namaszczone krzyżmem świętym. Biskup podał także każdemu z nich chleb na patenie i wino z wodą w kielichu i przekazał znak pokoju. Nowo wyświęceni podeszli do ołtarza, by celebrować swoją pierwszą Mszę św. W uroczystości uczestniczyli licznie zebrani księża, w tym także ks. proboszcz Tomasz Błachut.

Kandydaci do dzisiejszej uroczystości święceń prezbiteratu przygotowywali się poprzez odprawienie tygodniowych rekolekcji. Polecajmy każdego z nich w szczerej modlitwie, by wiernie i z oddaniem sprawowali posługi powierzone im przez Kościół.


Nowi kapłani diecezji bielsko-żywieckiej to:

KSIĄDZ ADAM BAJOREK
Pochodzi z parafii św. Klemensa w Ustroniu. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii św. Stanisława w Andrychowie.
Przyjdź, Panie Jezu (Ap 22, 20)

KSIĄDZ KACPER BIŁYK
Pochodzi z parafii św. Floriana w Żywcu-Zabłociu. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej Komorowicach.
Trwajcie w miłości mojej (J 15, 9)

KSIĄDZ PIOTR KANIA
Pochodzi z parafii Miłosierdzia Bożego w Miliardowicach. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii śś. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie.
Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2, 19-20)

KSIĄDZ DOMINIK OPYRCHAŁ
Pochodzi z parafii św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie.
Uważaj, abyś wypełnił posługę, którą przyjąłeś w Panu (Kol 4, 17)

KSIĄDZ SZYMON PAWLUS
Pochodzi z parafii św. Floriana w Żywcu-Zabłociu. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii śś. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach.
Ja będę z tobą (Wj 3, 12)

KSIĄDZ PIOTR TALIK
Pochodzi z parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny w Kamesznicy. Roczną praktykę duszpasterską odbył w parafii św. Franciszka z Asyżu w Bielsku-Białej Wapienicy.
Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 89, 2)

Materiały i zdjęcia pochodzą ze strony internetowej diecezja.bielsko.pl.

Dołącz do wspólnoty